RFID PÅ PLASTMATRIAL

RFID-märkning av plastbackar och behållare
Adhesivet på RFID-taggar för applicering på plastmaterial måste vara anpassat för plast. Dock finns det en mångda olika plaster varav vissa kan vara “besvärliga” avseende vidhäftningen. Diskutera gärna med oss. Är du osäker på vilken sorts plast ni använderså sände oss en bit av plasten så kan vi eller i samverkan med tillverkaren hitta en etikett med lämpligt adhesiv.
Backar och behållare av plast är oftast en form av reurlastbärare. Deta innebär att de används många gånger och under lång tid samt att de diskas maskinellt.
Det ställer krav på att etikettmaterialet har tålighet mot mekanisk nötning samt mot fukt och värme i diskprocesserna. Här är ofta talesättet “man får vad man betalar för” tillämpligt. Att byta en monterad dålig tagg kostar långt mer är själva taggen.
 

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat