UHF ATEX TAGGAR

ATEX-direktivet. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för installationer i riskområden (produktdirektivet) och att arbetsmiljön (minidirektivet).
Utrustning som ska användas inom ATEX-klassade utrymmen/områden ska antingen vara egensäkra eller ha ett godkännande. Detta gäller även RFID-utrustning.

Läs gärna dokumentet “Do Passive RFID Tags need Hazardous Area certification?” det finns en länk på varje ATEX kklassad produkt.

Visar 1–12 av 14 resultat

Visar 1–12 av 14 resultat