Publicerad den

Om Oss och RFID

När du ska använda RFID och RFID-baserade system ska det vara enkelt. Man behöver inte kunna bygga en telefon eller en TV för att kunna använda dem. Ungefär detsamma gäller för RFID. Det behövs inte mycket kunskap för att använda RFID – men om man själv ska bygga eller upphandla ett RFID-system kanske det kan vara klokt att ta del av kunskaper och upparbetade erfarenheter – lite coaching.

Tidigare kallade vi det här “RFID-consulting”. Begreppet “RFID Coaching” skapades av kunder som ville ha en mer nyttoinriktad insats än en analys och en rapport. De vill att vi ska nyttja vår kunskap och erfarenheter. Detta för att tala om vad som är lämpligt och vad som är bra. Vi lyssnar och frågar så att vi får en gemensam uppfattning om vilken funktion som behövs och krävs. Med detta som grund kan vi vanligtvis redan efter första besöket göra en grov bedömning av lämpligheten i att använda RFID samt nivån på den eventuella investeringen. Är den rimlig i förhållande till förväntade besparingar eller intäkter så går man vidare. Annars avslutas “projektuppslaget” utan andra kostnader än för coaching-dagen.

Den eventuellt fortsatta coachingen handlar mest om att ni som kan er verksamhetsprocesser beskriver och vi frågar, föreslår samt förklarar när så behövs. Till slut får vi en funktionsbeskrivning som vi förmodligen sammanställer men som innehållsmässigt är skapad av er och med lite coaching kompletterande med fackkunskap.

Avsikten är att vi med vår “RFID coaching” – ska bidra med den kunskap som behövs för att DU ska lyckas med ert RFID-projekt.

RFID-tekniken är i sig så pass intressant att man kan tappa fokus på det problem man vill lösa. Det är oftast bra att, efter vi fått en gemensam överblick, börja med ett avgränsat delsystem som ett “proof of concept” för att få en avstämning mot verkligheten.  I vår verksamhet genom åren har vi arbetat med system för materialhantering. produktionsstyrning. lagerhantering, transporter, mm och förhoppningsvis lärt oss skilja på symptom och verkliga problem.

Vet du vilket behov eller problem som förhoppnings kan lösas med RFID-teknik så kan vi i samverkan arbeta oss fram till bra fungerande systemlösning.

Vill du boka ett möte för “RFID coaching” – kontakta då bengt.sunesson@identsys.se eller på tel. 0708-40 67 69.

Denna investering i kunskap kostar SEK 9 800:- plus moms och reskostnader men inkluderar några timmars förberedelser och några timmars efterarbete.

I tider med Corona och Covid-19 följer vi rekommendationerna om att minimera fysiska möten. Därför har vi kört virtuell “RFID coaching” i TEAMS-möten under ett par timmar. Vi ställer inga krav på att du ska köpa något men behöver därför delvis kostnadstäckning för förberedelser och genomförande. Vårt pris för detta är SEK 5 000 kr plus moms. Detta är en tjänst vi gärna utför men i begränsad omfattning.

Även när vi säljer RFID-produkter som systemkomponenter är vi inriktade på “lösningar” och ställer därför vanligtvis en rad frågor sammanhanget där produkten ska användas. Med mer än 30 års erfarenheter kan vi antingen bekräfta att kunden gjort ett gott val eller rekommenderar en alternativ produkt som har ännu bättre förutsättningar för att fungera bra i det aktuella sammanhanget.

Vi har INTE ambitionen att bli tillverkare av RFID-utrustning. Ändå utvecklar och tillverkar vi, på uppdrag, speciella RFID-produkter med funktioner som standardläsare från de stora globala tillverkarna inte har. Nästan all sådan utveckling skyddas med sekretessavtal varför vi inte kan informera detaljerat – men utrustningarna används globalt bl.a. i industriella fordon eller maskiner samt i tåg, tunnelbanor, flygplatser, gruvor mm.

Vår ambition som företag är att vara en kompetent leverantör av såväl kunskap som produkter och gärna med en trevligt vänskaplig kommunikation.

Du är välkommen att kontakta oss – bengt.sunesson@identsys.se, 0708 40 67 69.