Publicerad den

Om Oss och RFID

IDENTSYS RFID Solutions AB är ett team av specialister – med kunskap och erfarenheter inom RFID och att bygga system.

   

Hej och välkommen till oss på IDENTSYS RFID SOLUTIONS AB!

Vi säljer RFID-produkter och vi medverkar till att skapa bra och väl fungerande RFID-baserade lösningar. Det kan vara  till såväl enkla som avancerade behov.

Även när kunder beställer enskilda RFID-produkter, som taggar eller läsare, är vi angelägna om att de valda produkterna ska fungera bra i det aktuella sammanhanget. Med en bra diagnos är det rätt att ordinera rätt “medicin”.

Kunskapen och erfarenheten som nämns i rubriken har förvärvats genom mer än 30 år av verksamhet med tillämpad RFID samt ett genuint intresse av att kunna leverera bra fungerande produkter och lösningar.

RFID-marknaden är global och de tillverkande bolagen köper varandra för att få en heltäckande portfölj av produkter.

En konsekvens av att företagen blir globala och stora är att de själva inte kan hantera kundkontakter utan bygger upp globala nät av ”Authorized Partners”. För kunna garantera en viss kunskapsnivå krävs certifiering och kunskapskontroll av dessa ”Authorized Partners”. Vi är ”Authorized Partner” till de flesta av de stora RFID-tillverkarna.

Erfarenheterna av att skapa system har förvärvats, genom såväl nationellt som internationellt, arbete i några av Sveriges ledande företag inom automation och informationshantering som Rejlers, ABB, Ericsson, NDC, IDENTCODE Solutions, IDENTSYS RFID Solutions m.fl.

Det här är en del av det vi jobbar med:

  • Försäljning av RFID-produkter från världens ledande tillverkare
  • Systemutveckling – för industri , logistik, tillverkning, rondering, asset management, AVI
  • Systemutveckling– molnlösningar, webbdatabaser & appar
  • RTLS – Real Time Location Systems – d.v.s. system för att i realtid lokalisera mobila enheter som maskiner, lastbärare mm inom industri. sjukvård mm
  • Utveckling elektronik – kundstyrd utveckling av lösningar inom RFID, BLE, mm när standardprodukter inte finns tillgängliga
  • RFID Coaching – korta utbildningar i RFID-teknik och dess användning samt tidsmässigt korta konsultuppdrag
  • Installation & service
  • Service bureau functions – programmering av taggar, tryck, mm

Du är välkommen att kontakta oss – bengt.sunesson (at) identsys.se, 0708 40 67 69.