RFID ANTENNER

RFID ANTENNER
Externa antenner till RFID-läsare kan ha mycket olika utformning beroende frekvens och användningsområdet samt om den ska monteras inomhus eller utomhus alternativt även i ATEX-klassade områden.
Inom LF, 125 kHz RFID, är urvalet av antenner starkt begränsat till användning inom industriella applikationer.
HF, 13,56 MHz – där även NFC ingår, har ett något större utbud.
UHF, 868 MHz inom EU, har ett stort och snabbt växande sortiment av antenner utvecklade för att lösa specifika uppgifter. En antenn för “long range” kan inte läsa taggar på kort avstånd “near field” .
För RFID baserad på BLE (Bluetooth Low Energy) finns antenner till de flesta kända behov.
Känner du dig inte helt säker i ditt val av antenn så prata med oss! Förhoppningsvis kan vi gemensamt komma fram till ett val som ger den avsedda funktionen. Generellt gäller dock att man bör verifiera den verkliga funktionen i den verkliga miljön. Databladens fina kurvor och diagram måste stämma med din verklighet.

Visar 1–12 av 13 resultat

Visar 1–12 av 13 resultat