RFID-TAGGAR

RFID-taggar för professionellt bruk – allt från enkel etikett till stryktåliga taggar för industriella miljöer. Från NFC-etikett till tagg för + 400 gr. C

RFID-taggar är ett övergripande begrepp som inkluderar såväl AKTIVA som PASSIVA taggar men också hårda såväl som mjuka taggar samt etiketter.

Passiva taggar grupperas efter frekvens och blir ofta benämnda som LF-taggar, HF-taggar och UHF-taggar. Numera finns även taggar och kort som kan läsas på 2 alternativa RFID-frekvenser – s.k. DUAL FREQUENCY taggar

Därefter görs indelningar inom varje frekvensområde efter användningsområden och hur de uppfyller kraven på miljötålighet i de miljöer de ska verka i.

I “tidernas begynnelse” var den officiella benämningen på RFID-taggar ESKORTMINNEN. Jag blev personligen registrerad som upphovsman till ordet men föga ärorikt eftersom det var en direkt översättning ESCORT MEMORY. D.v.s. ett minne som eskorterar en produkt eller lastbärare eller fordon mm. En skandal med engelska ministrar och sköna eskortdamer gjorde uttrycket mindre användbart då det ofta inspirerade till lustiga kommentarer.

125 kHz, Low Frequency, är en väl beprövad och fulländad teknik som idag främst används i   för passerkontroll och registrering av arbetstid. I industriella användningsområden uppfyller LF-tekniken inte moderna krav på att kunna läsa många taggar samtidigt och ibland på flera meters avstånd.

HF, High Frequency, på 13,56 MHz har 2 “familjer” av taggar/chipp med skilda egenskaper. “MIFARE-familjen” följer standarden ISO14443A. MIFARE-chip  och NTAG 2XX är de vanligaste chippen och används främst i system för kontroll av behörighet och i betalsystem. Med avsikt att begränsa möjligheter till manipulation är läsavståndet avsiktligt kort – några få cm.

“ICODE-familjens taggar/chip” som följer standarden ISO15693 kan ses som en industriell variant där man i konstruktionen av chippet avsiktligt “plockat bort” säkerhetsrelaterad funktioner varför man i bästa fall kan nå läsavstånd upp mot 1m.

Såväl taggar i “MIFARE-familjen” som “ICODE-familjen” är NFC-taggar som kan läsas med en smartphone. ICODE-taggar upplevs som lättare att hitta och läsa med en smartphone.

UHF RFID-tekniken på 868 MHz är den modernaste RFID-tekniken där passiva taggar kan läsas på avstånd upp mot 15-20m och tusentals taggar samtidigt. Ju större inbyggd antenn en tagg har desto längre längsta läsavstånd kan uppnås.

Kontinuerligt utvecklas UHF-taggar för att lösa specifika behov vilket gör att det numera finns fler än tusen varianter av taggar allt från enkla billiga pappersetiketter till avancerad stålkapslade industriell taggar som tål +400 gr.C.

Vet du inte exakt vad du ska välja? Maila oss en kort beskrivning så svarar vi!

Med en bra “diagnos” kan vi ordinera, en för uppgiften, lämplig tagg.

Det här är vårt yrke och som alla yrkesmän vill vi göra ett bra jobb som hjälper dig att skapa en väl fungerande systemlösning.

Visar 1–12 av 163 resultat

Visar 1–12 av 163 resultat