NFC & HF TAGGAR 13,56 MHz

RFID-taggar och RFID-etiketter är indelade efter de frekvenser de arbetar på. Dessutom finns det taggar och kort som fungerar på 2 olika frekvenser – DUAL-taggar. Inom varje frekvensområde kan man dela in taggarna efter ett flertal kriterier som att de ska
* fungera på metall,
* tåla fukt,
* tåla hög värme,
* läsas på kort eller långt läsavstånd
* vara fysiskt liten eller stor
* etikett eller “hård tagg”

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat