Confidex Carrier HF NTAG213 eller ISO15693 chip – NFC

NFC RFID taggar till behållare, lådor, backar av plast

Carrier HF 25x25mm är en skrivarkompatibel NFC- och HF RFID-etikett för tvättbara returtransportartiklar. Carrier HF använder material av industriell kvalitet som har bevisats med miljontals RTI:er av plast taggade med Carrier-produkter. Carrier HF finns med NTAG213 och SLIX2 för att erbjuda en lösning för både ISO 14443 och ISO 15693 applikationer.

 

Beskrivning

NFC RFID taggar till behållare, lådor, backar av plast (ej metall)

Det är en tuff värld där ute. Dina lådor, backar eller returlastbärare av plast får göra många resor och de flesta av dem kommer tillbaka till dig. I varje fall borde det vara så. Med tiden har de utsatts för mycket som skrapningar, slag. kemikalier, tvätt, extrema temperaturer samt förmodligen annat vi inte känner till. Om man nu ska märka den här typen av lastbärare med en RFID-tagg så måste taggen ha grundförutsättningarna att klara påfrestningarna. Med Confidex Carrier HF kommer dina lastbärare  att vara identifierbara och spårbara sannolikt lastbärarens hela funktionella “liv”.

Den praktiska skillnaden mellan taggar som har NTAG213 chip och taggar som har iCODE ISO15693 är att de senare har ett längre nominellt längsta läsavstånd och därför upplevs som lättare att läsa med telefoner.

ORDER INFORMATION
Product number: 3003232
Product name: Confidex Carrier HFTM NTAG213


Product number: 3003233
Product name: Confidex Carrier HFTM SLIX2


For additional information and technical, and other
product versions, contact us.

Product number: 3003232
Product name: Confidex Carrier HFTM NTAG213

PRODUKTBLAD:  Confidex-Carrier-HF

 

 

Varumärke

CONFIDEX RFID

CONFIDEX OY 

är en finsk men global tillverkare av tåliga RFID-taggar för användning i industriella sammanhang där höga krav ställs på funktion och driftstillgänglighet under lång tid.