NFC TAGGAR och ETIKETTER, NTAG,MIFARE ICODE

NFC RFID-etiketter är i princip RFID-taggar som kan läsas med RFID NFC-läsaren i smartphones och handdatorer.

NFC-taggar har samma innehåll men har en mer robust kapsling för att tåla olika grader av miljöpåverkan – exempelvis regn i utomhusmiljö.

Frekvensen för NFC är 13,56 MHz och standarderna är ISO14443A och ISO15693.

NFC-tekniken har avsiktligt kort läsavstånd eftersom den initialt var tänkt för betaltransaktioner och säkerhet.

I industriella användningsområden vill man med telefoner och för enstaka individer kunna läsa NFC-taggar på kort avstånd.

Titta gärna på videon från CONFIDEX RFID: https://youtu.be/WABmmlOEM5c

För “tracking” och logistik behöver man längre läsavstånd. Tillverkare av RFID chip antog utmaningen och har skapar chip med två radiointerface d.v.s. ett för NFC och ett annat för UHF RFID som ger flera meters läsavstånd. Data i taggen är densamma oavsett vilken frekvens som används.  Vill du veta mer så kontakta oss!

De ekonomiskt stora intressenterna i NFC-tekniken är världens mobiltelefonoperatörer och tillverkare av smartphones. Gemensamt med tillverkare av RFID chip bildades intresseorganisationen NFC FORUM.

Denna organisation har skapat “standarder” ovanpå ISO-standarderna och som är relaterade till användningen av tekniken. NFC FORUM svarar även för interoperabiliteten – d.v.s. att data i NFC-taggar skrivs och tolkas på samma sätt oavsett vilken telefon man använder.

NFC-taggar lämpar sig för situationer där man inte är säker på vem som ska läsa taggen men där man förutsätter att användaren har en smartphone.

Exempel på detta är produktmärkning eller fastigheter, rum, maskiner som ska inspekteras.