NFC HÅRDA TAGGAR

NFC & 13,56 MHz HF RFID TAGGAR – d.v.s. HF, 13,56 MHz, taggar kan du se som en modernare variant av LF 125 kHz. Den stora skillnaden är att 13,56 MHz har en antennspole som etsats fram på ett substrat eller tryckts med konduktiv färg. Detta gör att man kan tillverka etiketter vilket är svårt om spolen är av lindad koppartråd.

NFC, Near Field Communication, är en undergrupp inom 13,56 MHz RFID.  Här finns två dominerande standarder ISO14443A och ISO15693.

Oftast tillhör NFC-taggar ISO14443A men kan även tillhöra ISO15693 och då främst med chippet iCODE SLIX.

ISO14443A är främst utvecklat för att användas till ekonomiska eller säkerhetsrelaterade användningsområden. I konsekvens säkerhetstänkandet är läsavståndet begränsat till max cirka 5-10 cm oavsett läsarens effekt.

Taggar baserade på ISO15693 har inte denna begränsning varför man med en “stor tagg” och bästa möjliga läsare kan få läsavstånd upp mot cirka 1 m.

Om man läser taggar enligt ISO14443A eller ISO15693 med NFC-läsaren i en telefon blir läsavståndet någon cm (nästan kontaktläsning). Dett beror främst på att NFC-läsaren i telefoner inte är optimerad för att läsa taggar.

Det går utmärkt att läsa NFC-taggar med telefoner men om man ska läsa många taggar per dag bör man överväga att använda en handdator eller separat Bluetoothkopplad RFID-läsare, typ BLUEBERRY HF. Det ger en bättre ergonomi och därmed även en högre driftssäkerhet.

NFC & 13,56 MHz HF RFID TAGGAR

Visar alla 11 resultat

Visar alla 11 resultat