ANTENNER UHF 868 MHz RFID

UHF RFID-antenner för ETSI/Europa är på 868 MHz. Man skiljer på “long range” antenner och “near field antenner”. Om man har en riktigt lite tagg som exempelvis 7 x 7 mm måste man ha en storleksmässigt liten antenn kanske 25 mm diam för att få ett riktigt koncentrerat antennfält passande den lilla taggens ännu mindre inbyggda antenn.
Normalt har antenner en koaxialkontakt . Via antennkabel med passande koaxialkontakt ansluts antennen till läsenhetens antenningång.
Längden på koaxialkabeln bör vara så kort som möjligt och helst inte längre än 6m. Anledningen är att då lägger alltför stor del av läsarens uteffekt i kabeln och inte i antennen. Behövs kabel på upp mot 10 m använder vi en tjockare och kostsammare “low loss” kabel.

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat