INDUSTRIELLA TAGGAR

Med INDUSTRIELLA eller “TÅLIGA TAGGAR” avser vi RFID-taggar med en kapsling som skyddar chippet mot påfrestningar i den miljö taggen används – som exempelvis. fukt, mekanisk nötning, mekaniska chocker, hög temperatur mm som vanligtvis förekommer vid industriell användning.
I logistiksammanhang kan vi även betrakta tåliga RFID-etiketter som industriella taggar.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER ?  BESKRIV KORT OCH MAILA TILL OSS!

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat