Confidex Flex M4E tålig etikett för alla ytmaterial 55 x 25 x 2.2 mm och välvda ytor

 

Minsta kvantitet för beställning = 200 st

Beskrivning

Confidex Flex™ M4E –  3001568

“på metall” etikett som fungerar på alla ytor

Minsta kvantitet för beställning = 200 st

Passar på välvda ytor

Styvheten i tjockare etikettmaterial gör att etiketter monterade på rundade ytor, efter en tid, börjar lossna i kanterna. Krafterna i etiketten “vinner” över adhesivet. Confidex Flex är uppbyggd för att minska de inbyggda spänningarna och därmed får väsentligt bättre fästegenskaper på välvd ytor.

Confidex Flex™ flexibel RFID-etikett i metall för komponentlogistik

Bilar är byggda av tusentals olika komponenter och delar. För att ha rätt komponenter på rätt plats, vid rätt tidpunkt för tillverkning, följer pullproduktions- och logistikprocesserna mycket finjusterade just-in-sequence materialflöden.

Confidex Flex™ RFID-etiketter kopplar de högvärdiga komponenterna automatiskt till elektroniskt datagränssnitt (EDI). Detta gör komponentspårning felfri och ger realtidsdata om inventeringarna. På så sätt kan Tier 1-delleverantörer, OEM:s och logistikleverantörer optimera lagernivåerna ytterligare och spara resurser.

Värdefulla tillgångar identifierade på ett tillförlitligt sätt

Confidex Flex™ är designad för att matcha med många olika komponenter – oavsett om komponenten är av plast, metall, platt eller böjd. Labels flexibla struktur med dess starka bakgrundslim gör den hållbar identifieringsmetod för komponenter från bilbatterier till plastdelar.

Identifiering är tillförlitlig med olika läsarinställningar, från läsinställningar för dockningsdörrar till verifiering av handhållen läsare

Personlig med VDA-kompatibla data, redo för EDI

Standardkompatibel kodning av IC och visuell märkning av etikettens yta. Allt detta säkerställer interoperabilitet mellan fordonsförsörjningskedjans olika aktörer så att komponenterna automatiskt kan kopplas till det elektroniska datagränssnittet (EDI).

PRODUKTBLAD:  Confidex_Steelwave_Flex_Datasheett

Varumärke

CONFIDEX RFID

CONFIDEX OY 

är en finsk men global tillverkare av tåliga RFID-taggar för användning i industriella sammanhang där höga krav ställs på funktion och driftstillgänglighet under lång tid.