TIMMER MÄRKNING UHF RFID-TAGG

RFID-märkning av timmer och andra stora produkter av trä.
Klammertaggar för RFID-märkning av timmer

 

VIDEO:  https://youtu.be/NxE2YR4i6nU

PRODUKTBLAD:  TECHNICAL-DATA_SUNDOG-RFID

Tekniks info:  Sell Sheet SUNDOG RFID Staple Distributor Brochure

Mobil tryckbehållare:  SELL SHEET CO2 CANISTER

 

 

Beskrivning

UHF RFID-TAGG för märkning av timmer

Klammertaggar för RFID-märkning av timmer
Skis på klammertagg för märkning av timmer
Manuellt verktyg för montering av klammer RFID-taggar på sågat timmer.
Tryckluftspistol för klammer RFID-taggar på sågat timmer.

 

Kassett med klammertaggar för laddning i monteringsverktyg

 

RFID-taggar för ojämna ytor av trä

Baserat på skogsföretags uttalade behov att pålitlig teknik och metoder för märkning av sågat timmer har företaget SUNDOG, US, utvecklat dels speciella UHF RFID-taggar och utrustning för att montera taggarna på stockar.

Taggarna påminner i sin fysiska form om häftklammer och det gör även “matningen” i monteringsverktygen.

Fram tills nu har märkning av timmer eller vältor med timmer bl.a. gjorts me optiska metoder. Vanligast har varit olika former av etiketter som tyvärr ofta lossnat efter påverkan från regn, snö. is eller vind. Bra väder kan medföra att solens UV-strålning bleker streckkoder eller text till oläslighet.

SUNDOG taggar är idealiska för den som vill ha en märkning som verkligen sitter kvar vilket krävs om man ska kunna använda rationell IT-teknik för “real inventory management” och på några sekunder kan läsa r att reducera förluster av värdefullt material.

Streckkoder läser man nästan alltid en och en medan man med UHF RFID på upp till cirka 10 m avstånd samtliga taggar på stockar i en välta samt i realtid via 4G/5G överföra lästa taggadata till databasen i molnet.

SUNDOG´s klammertaggar ser annorlunda ut än traditionella UHF-taggar och då främst genom de “morrhårsliknande” yttre antennerna. Dessa gör att man får bra läsavstånd i jämförelse med UHF taggar som har inbyggd antenn. UHF-frekvensen 868 MHz har egenskapen att vatten eller närhet till vatten påverkar läsbarheten dramatiskt och ibland ner till noll. Färskt trä innehåller mycket vatten samt snö och is är andra former av vatten. En vanlig UHF-tagg kanske fungerar i bra väder medan en Sundog klammertagg fungerar i alla väder.

För montering av klammertaggarna finns 2 varianter av verktyg. Dels en manuell “hammarpistol” och dels ett trycklyftsverktyg. Det manuella verktyget är avsiktligt tungt för att ge kraft när man svingar mot stockändan. Tryckluftsverktyget ger en bättre ergonomi och gör även att alla taggar monteras med samma djup in i träet – men kräver tillgång till tryckluft. För att tryckluftsverktyget även ska kunna användas mobilt finns, som tillbehör, en mindre gasflaska med CO2 som räcket till att montera cirka 200 taggar.

Prismässigt kostar en Sundog klammertagg mer är en streckkodsetikett men det ungefär som att jämföra en handsåg med en motorsåg. Med användning av Sundogs klammertaggar börjar den digitala transformeringen i skogen. Utöver att det direkt kommer att skapa besparingar i arbetstid (som idag kostar cirka 5 kr/min för kollektivanställda) kan detta vara grunden för fortsatt effektivisering av informationshanteringen.

RFID TAGS FOR ROUGH WOOD SURFACES

SUNDOG® is ideal for those who desire a reliable tag that will stay fixed to the substrate, real time inventory management, reduced inventory losses, faster and efficient multi-tag readings, high read range capability and the elimination of labor for individual barcode reading.

The SUNDOG® tag’s external antenna has long distance and wide angle read range capabilities, a combination not generally possible with adhesive UHF tags.

SUNDOG® tags can be quickly and easily driven into dense wood with a specially designed hammer or pneumatic tacker. The tool can apply 25 staple tags before reloading is required.

SUNDOG® tags will not trip metal detectors, they are rugged and flexible enough to penetrate and stay attached to rough wood. They will not damage blades or abrasives, so they can be left in logs and lumber to be processed.