uPASS ACCESS NEDAP UHF RFID LÄSARE INBYGGD ANTENN

Beskrivning

uPASS ACCESS NEDAP UHF RFID LÄSARE INBYGGD ANTENN – upp till 2m läsavstånd

uPASS ACCESS UHF RFID LÄSARE MED INBYGGD ANTENN 2 m läsavstånd

 

uPASS serien av UHF RFID-läsare är avpassade till olika längsta läsavstånd:

  • uPASS Target (up-to-10 m)        
  • uPASS Reach (up-to-5 m)          
  • uPASS Access (up-to-2 m) 

Liten men bra läsavstånd

PASS Access  är en storleksmässigt liten lättplacerad UHF RFID-läsare med inbyggd antenn och med läsavstånd upp till cirka 2 m (beroende på typ och storlek på tagg). Kan monteras såväl inomhus som utomhus.

 

Typiska användningsområden

Det kanske vanligaste användningsområdet är för “handsfree access control” . Befintliga läsare vid dörrar med läsavstånd på cirka 5 cm kan bytas mot uPASS ACCESS. Läsaren har utöver kommunikationsgränssnittet RS485 även WIEGAND vilket är en form av standard för kommunikation mellan accesskontroll-läsare.

Med uPASS ACCESS  som läsare vid dörren kan du få upp mot cirka 2 m läsavstånd. Detta förutsatt att befintliga kort/taggar/RFID-lanyards för närhetsläsning bytts mot s.k. “combi-cards”.

I butiker vill man begränsa tillträdet till lagerlokaler. Med uPASS ACCESS kan personalen, trots famnen full grejer, kan få automatisk öppning. Liknande behov finns på sjukhus samt inom industrin till robotceller.

 

Industriella användningsområden

Läsaren är liten, robust och lättplacerad för användning i mindre komplicerade industriella system. Läsavstånd upp mot 2m och RS485 gör den lämplig i många sammanhang. Läsaren saknar IN-/UT-gångar och skickar lästa taggdata till styrsystemet via RS485. Behövs annat gränssnitt kan vi erbjuda olika varianter på converter.

Egenskaper

  • hands-free identifiering av personer
  • läsavstånd upp till 2 meter (6,5 feet)
  • fungerar med passiva  UHF cards (EPC Gen 2)
  • stöder combi card technologies: UHF with HID, LEGIC, MIFARE, FeliCa, EM and Nedap
  • 3 color LED and beeper indication
  • OSDP converter optionally available
  • låg kostnad för installation med en enda enhet – ingen separat antenn med koaxilabel
Nedap uPASS ACCESS SPECIFIKATION

PRODUKTBLAD:  uPASS Access_datasheet_EN_v5.1

BROSCHYR: Identification Systems_brochure_Nedap_EN_HR

VIDEO CONVENIENT IDENTIFICATION OF VEHICLES AND PEOPLE  :  https://www.youtube.com/watch?v=pLMHo5OU0xs

VIDEO  :Nedap Identification Systems – Hands-free Door Access (2014)