UHF DESKTOP RFID-läsare

Desktop-läsare
Små läsare för placering på bord, bänk eller monteras direkt på en terminal eller maskin. I vissa fall kan dessa läsare enbart läsa taggars ID-nummer (UID) medan i andra fall kan adressera block i taggen och läsa dessa.
Några modeller av läsare kan enbart läsa med andra även kan skriva data i taggars minne. Om man ska skriva data i taggen krävs ett PC-program. Ska man programmera enstaka taggar kan det räcka med att använda det till läsaren medföljande demoprogrammet.
Ska man programmera många taggar och samtidigt undvika att oavsiktligt skapa dubbletter krävs ett mer avancerat program som kan kopplas till databaser mm. Vi kan hjälpa till med att göra sådana program.
Att programmera NDEF-meddelanden i NFC-taggar kräver en särskild programvara och skriv-/läsenhet.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat