PulsarMX UHF Mid-Range Reader (USB + Ethernet)

PulsarMX is a UHF Mid Range läsare för användningsområdena kräver läsavstån på 2-5m eller kortare. Den kan läsa upp till cirka 100 taggar samtidigt. PulsarMX används ofta i sammanhang för styrning och spårbarhet av containers, rullburar, behållare mm samt inuti olika slag av maskiner.

Beskrivning

PulsarMX UHF Mid Range Reader

PulsarMX är en UHF Mid Range Reader för applikationer med ett medium avläsningsområde mellan 2 och 5 m och upp till 100 transpondrar samtidigt i fält. Dess huvudsakliga tillämpningar är containerspårning, läsning av data från sensortaggar (t.ex. temperatursensorer) samt på ett transportband. PulsarMX är en UHF Mid Range läsare för användningsområdena kräver läsavstånd på 2-5m eller kortare. Den kan läsa upp till cirka 100 taggar samtidigt. PulsarMX används ofta i sammanhang för styrning och spårbarhet av behållare, rullburar, behållare mm samt inuti olika slag av maskiner. På grund av dess låga kostnad öppnar enheten nya möjligheter för tillämpningar som tidigare inte var genomförbara.

Med sina kompakta mått på endast 130 x 106 x 55 mm och nästan ingen värmeuppbyggnad kan läsaren integreras i slutna skåp och andra maskiner. Enheten kommunicerar med USB eller Ethernet. Med de optiskt isolerade ingångarna och 24VDC-utgångarna kan du ansluta ljusbarriärer, LED-lampor och annan utrustning direkt till läsaren. Andra gränssnitt som RS485 eller WiFi är tillgängliga på begäran.

För en enkel och snabb integrering av produkten i ditt IT-system finns en gratis .NET DLL och en Windows Demo Software för att testa enheten. För programmering på alla operativsystem finns även en gratis Java SDK

 

The PulsarMX is a UHF Mid Range Reader for applications with a medium read range between 2 and 5 m and up to 100 transponders simultaneously in the field. Its main applications are in container tracking, reading data from sensor tags (e.g. temperature sensors) as well as on a conveyor belt. PulsarMX is a UHF Mid Range läsare för användningsområdena kräver läsavstån på 2-5m eller kortare. Den kan läsa upp till cirka 100 taggar samtidigt. PulsarMX används ofta i sammanhang för styrning och spårbarhet av containers, rullburar, behållare mm samt inuti olika slag av maskiner.Due to its low cost the device opens new possibilities for applications which where not feasable before.

With its compact dimensions of only 130 x 106 x 55 mm and alomost no heat build-up the reader can be integrated into closed cabinets and other machinery. The device communicates using USB or Ethernet. With the optically isolated Inputs and 24VDC outputs you can connect light barriers, LED lights and other equipment directly to the reader. Other interfaces like RS485 or WiFi are available on request.

For an easy and fast integration of the product into your IT system there is a free .NET DLL and a Windows Demo Software to test the device. For programming on all operating systems there is also a free Java SDK

PRODUKTBLAD:  UHF/Datasheet_PulsarMX_r1-2.pdf

Varumärke

METRATRC RFID