RFID LÄSARE HF 13,56 MHz – RUGGAD, Inbyggd “intelligens”, WiFi, RS232 utomhus, IP66

Beskrivning

RFID LÄSARE HF 13,56 MHz – RUGGAD, Inbyggd “intelligens”, WiFi, RS232 utomhus, IP66, intern antenn

SEN-SC305 är en läsare för passiva RFID-Taggar baserade på ISO14443A (Mifare & NFC) samt ISO15693. Läsaren läser taggarnas unika ID-nummer, UID:  SC305 finns med många olika gränssnitt och klarar diverse olika protokoll. Som standard finns utgång med ”TAGG närvarande”. För skräddarsytt gränssnitt, funktion, kapsling, protokoll etc. kontakta oss på IDENTSYS RFID Solutions AB.

Användningsområden är ofta någon form av dörr eller grindöppning där man inte behöver de avancerade funktioner ett traditionellt accesskontrollsystem har. Läsaren har inbyggd processor, minne och en WiFi acesspunkt. I läsarens minne kan man lagra en lista på kort eller taggar som ska ge behörighet. Listan editeras med en vanlig mobiltelefon där man via webb browsern loggar in på läsarens interna hemsida för att lägga till eller ta bort taggar. Inga laptops eller kabelanslutningar behövs. Ingen app behövs i telefonen.

Läsaren används bl.a. på grindar till reningsverk och olika former av terminaler samt inte minst av av rörelsehindrade personer för beröringsfri men kontrollerad dörröppning.

Läsavståndet på 13,56 MHz RFID är några cm. Behövs meteravstånd så har vi en motsvarande läsare på UHF 868 MHz.

Vill man ansluta läsaren till en dator så kan man välja en konfiguration enligt nedan.

 

Läsaren finn med ett flertal alternativa konfigurationer:

Artikel nr:
SEN- SC305-HF-232 RS232
SEN -SC305-HF-422 RS422
SEN-SC305-HF-CAN CAN
SEN-SC305-HF-USB USB
SEN-SC305-HF-WiFi WLAN
SEN-SC305-HF-868-25-I Radiolänk 868MHz intern radioantenn, INGÅR
SEN-SC305-HF-868-25-X Radiolänk 868 MHz extern radioantenn,ingår INTE

Protokoll och dataformat
Läsaren stöder ett antal olika protokoll och dataformat och detta kan enkelt konfigureras av användare.
Detta förklaras enklast med ett exempel.
Vi har en TAG med UID: 5A 7F 65 A0 dvs 4st hexadecimala tal, Bytes.
▪ Med binär-format så skickas dessa fyra tal över den seriella linan samt avslutas med radsluttecken dvs 5A 7F 65 A0 0D. Detta är standardinställning.
▪ Med ASCII-format så skickas varje nibble för sig och i ASCII-format dvs ’5’ ’A’
’ ’ ’7’ ’F’ osv skickas som 0x35 0x41 0x20 0x37 0x46 osv.
Detta ger ett läsbart tal om man tar emot sekvensen med exempelvis hyperterminal i Windows.
▪ Alla format ovan avslutas med radsluttecken 0x0D.

PRODUKTBLAD:  SC305-HF-2018V1

Varumärke

IDENTSYS RFID