AKTIVA RFID-TAGGAR

Aktiva taggar har en funktion liknande en fyr vid havet d.v.s. med intervall sänder den sitt ID-nummer. Det kan den göra tack vare att den har ett inbyggt batteri.

Den aktiva taggen talar upprepat om “här finns jag !”. Så länge läsaren/mottagaren får meddelanden från taggen så vet systemet att taggen finns inom kommunikationsavståndet. Kommer det inget meddelande från en specifik tagg – så är det en systemhändelse som systemet ska beakta.

Elektroniken i en aktiv tagg är med avancerad och förutom radio och inbyggd antenn har taggens chip ofta även en processor varför man kan lägga till funktioner från inbyggda sensorer som exempelvis detekterar rörelse, värme fukt mm.

Varianter av aktiva taggar kan jobba på 2 frekvenser där taggen i det ena fallet är aktiv med mycket långt möjligt läsavstånd och i andra fallet som en passiv UHF 868 MHz tagg. Det innebär att taggen på “normala läsavstånd” kan läsas med befintlig utrustning som används för att läsa UHF 868 MHz passiva taggar.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat