BLUETOOTHKOPPLADE - RFID HANDHÅLLNA LÄSARE

BLUETOOTH-kopplade RFID-läsare är ofta handhållna läsare där data överförs till en handdator eller smartphone. Data överförs och tas emot på i huvudsak 2 alternativa sätt/protokoll/profiler.

Det ena är HID (Human Interface Device) och innebär att lästa taggdata hamnar i det inmatningsfält där cursorn står. Ungefär så som om du matat in samma data via tangentbordet.

Det andra är SPP (Serial Port Profile) som är en seriell kommunikation liknande RS232. Lästa taggdata hamnar i en COM-portbuffert och måste där hämtas av APPen i handdatorn/telefonen för att processas.

Visar alla 11 resultat

Visar alla 11 resultat