UHF RFID SLÄDLÄSARE & HANDHÅLLNA LÄSARE

Handhållna RFID-läsare är ofta synonymt med trådlösa läsare – d.v.s. läsare som ofta överför lästa taggdata via BLUETOOTH – med det finns även läsare med sladd och USB-kommunikation.

SLÄDAR eller “slädläsare” är ett relativt nytt begrepp där man ovanpå “släden” snäpper fast en industriell handdator eller en smartphone.

Släden innehåller RFID-läsare, antenn och ett rejält batteri samt ett pistolgrepp. Resultatet blir en kraftfull läsare med möjlighet till att läsa taggar på upp mot 15m avstånd.

Pistolgreppet ger bra arbetsergonomi och det kapacitetsmässigt stora batteriet klara full arbetsdag.

En “data collector” är en enklare apparat med inbyggt RFID-läsare och i bästa fall en textdisplay. Enhetens relativt enkla program kan konfigureras till att läsa och lagra data för att direkt efter varje läsning överföra data via Bluetooth eller USB till en mottagande enhet som allt oftare är en SmartPhone.

Alternativt kan data collectorn spara data i minnet som en aggregerad fil för senare överföring till en värdapplikation.

I vissa sammanhang är det inte bra med långt läsavstånd – exempelvis i inspektionssystem för lyftdon där taggar med några mm i diameter har monterats i donen. Man behöver då kort lösavstånd för att vara säker på att man läser rött tagg.

Det finns handhållna RFID-läsare och data collectorer för de passiva RFID-teknikerna på 125 kHz, 13,56 MHz och UHF 868 MHz

Visar alla 11 resultat

Visar alla 11 resultat