UHF HANDHÅLLNA LÄSARE

Handhållna RFID-läsare är ofta synonymt med trådlösa läsare – d.v.s. läsare som överför lästa taggdata via BLUETOOTH – med det finns även läsare med sladd och USB-kommunikation.

En ”data collector” är en enklare apparat med inbyggt RFID-läsare och i bästa fall en textdisplay. Enhetens relativt enkla program kan konfigureras till att läsa och lagra data för att direkt efter varje läsning överföra data via Bluetooth eller USB till en mottagande enhet som allt oftare är em SmartPhone.

Alternativt kan data collectorn spara data i minnet som en aggregerad fil för senare överföring till en värdapplikation.
Det finns handhållna RFID-läsare och data collectorer för de passiva RFID-teknikerna på 125 kHz, 13,56 MHz och UHF 868 MHz

Visar alla 10 resultat

Visar alla 10 resultat