RFID HANDHÅLLNA LÄSARE

Handhållna RFID-läsare är ofta synonymt med trådlösa läsare – d.v.s. handdatorer eller data collectors/datainsamlare.
En RFID handdator kan vara en Windows- eller ANDROID-baserad maskin med färgdisplay, inbyggd RFID-läsare, streckkodsläsare, GPRS eller WiFi, alltså en kompetent maskin som tillsammans med applikationsprogrammet ger många möjligheter till kostnadsbesparande systemlösningar.
En “data collector” är en enklare apparat med inbyggt RFID-läsare och i bästa fall en textdisplay. Enhetens relativt enkla program kan konfigureras till att läsa och lagra data för att direkt efter varje läsning överföra data via Bluetooth eller USB till en mottagande enhet som allt oftare är em SmartPhone.
Alternativt kan data collectorn spara data i minnet som en aggregerad fil för senare överföring till en värdapplikation.
Det finns RFID-handdatorer och datacollectorer för de passiva RFID-teknikerna på 125 kHx, 13,56 MHz och UHF 868 MHz

Visar 1–12 av 22 resultat

Visar 1–12 av 22 resultat