HID Global Tag

HID GLOBAL tillverkar ett mycket brett sortiment RFID-taggar för såväl UHF som för NFC/HF. Många av produkterna är anpassade till industriella krav på funktionalitet och tålighet.

1 produkt

1 produkt