AXEM RFID Technology

AXEM-RFID-PRODUKTER- OCH-TJÄNSTER

AXEM RFID är ett franskt RFID-företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar RFID-produkter och då främst i Europa.

Inriktningen är mot krävande industriella tillämpningsområden såsom tillverkning, materialhantering, distribution samt riktigt tunga besvärliga områden med våldsam hantering och extrema temperaturer.

Visar alla 8 resultat

Visar alla 8 resultat