ATEX RFID TAGGAR (EX)

ATEX-direktivet. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för installationer i riskområden (produktdirektivet) och att arbetsmiljön (minidirektivet).
Utrustning som ska användas inom ATEX-klassade utrymmen/områden ska antingen vara egensäkra eller ha ett godkännande. Detta gäller även RFID-utrustning.

Visar alla 9 resultat

Visar alla 9 resultat